Organi kluba

Predsednik Andrej Polenec
Podpredsednik Damjan Klevišar
Člani Marko Por
Janez Bukovec
Lado Mraz
Miha Bitežnik
Primož Starc
Predsednik Peter Anzelc
Člani Bogdan Perhavec
Darko Šegula
Predsednik Barbara Mulej
Člani Anton Erlah
Miro Stegnar